[HOME] Onze wijk Wijkraad "Craneveer" sWoa Activiteiten Actie
     Soms komen wijkbewoners in het geweer, als de leefomgeving aangetast dreigt te worden. Plannen (of juist het gebrek daaraan) van gemeente, overheid of particulieren houden ons geregeld bezig. Momenteel speelt:
Werkgroep "Jongeren en Ouderen OntmoetingsPlek" JOOP
Wijkontwikkeling.
Werkgroep Verkeer
De attractie-parken en het ziekenhuis zorgen voor veel verkeer door deze kinderrijke wijk. De werkgroep verkeer denkt mee over een veiligere wijk.
Vernieuwsplannen Sint Caeciliapad
Vernieuwing bebouwing.
Erfpacht Arnhem-Noord
De erfpacht contracten gesloten tussen de gemeente en huizenbouwers vlak voor de tweede Wereld-Oorlog lopen in de komende jaren af. De grondprijs is ondertussen de pan uit geschoten, en de gemeente wil dat graag inkasseren.
Overlast Ziekenhuis Rijnstate
De gemeente, het ziekenhuis en de Wijkraad spreken elkaar geregeld over de overlast die een ziekenhuis in een woonwijk veroorzaakt, zoals verkeer, parkeren en geluid. Momenteel wordt veel gesproken over de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis, het "Masterplan".
Verslag van oude acties:
Opheffing Verrijzeniskerk
Door samenvoeging van parochies in Arnhem-Noord wordt het kerkgebouw gesloten. De wijkraad stuur aan op een acceptabele vervanging van het gebouw.
Heroïne verschaffing in Rijnstate
In ziekenhuis Rijnstate wordt gratis heroïne verstrekt aan 25 langdurige Arnhemse verslaafden.
Bouwplannen Kluizeweg
De gemeente, bewoners en de ING liggen al jaren in de clinch over de bouw van een flat tussen twee bestaande flats in.
Paddentrek
Elk jaar in Maart trekken padden over de weg tussen het Openluchtmuseum en de Dierentuin. Gemeente en buurtbewoners proberen verkeersslachtoffers te voorkomen.
Bouwplannen hoek Cattepoelseweg - Bernard Zweerslaan
Actie tegen plannen voor een flat van vier hoog op dit groene punt in de wijk.
Opheffing Torenkamer
De Stichting SKAR verplaatst de naschoolse opvang De Torenkamer naar de Hoogkamp. Daarmee verdwijnt de zoveelste maatschappelijke voorziening uit de wijk.
Transferium Arnhem-Noord (Parkeergarage)
De gemeente heeft grootse plannen voor het parkeren van 2.500 auto's in het buitengebied van Arnhem: daarvoor zou een grote parkeergarage moeten worden gebouwd tussen de dierentuin en het openluchtmuseum.